Škola

ZŠ a MŠ při LZV Dvůr Králové n.L.

Kontakt:
ZŠ a MŠ
Léčebna zrakových vad
Sladkovského 840
544 01 Dvůr Králové n.L.
Vedoucí učitelka: Mgr. Jana Kuhnová
Telefon: 499622707
E-Mail : speczs.dk@raz-dva.cz


Základní a mateřská škola se nachází přímo v budově léčebny.
Mateřská škola zajišťuje předškolní vzdělávání v jedné třídě, kde s dětmi pracuje paní učitelka se speciálně pedagogickým vzděláním.
 • V rámci péče o předškolní děti klademe velký důraz na adaptaci dětí na nové prostředí léčebny tak, aby byly u nás spokojené, radostné a bez stresu.
 • Ke každému dítěti přistupujeme individuálně, snažíme se respektovat přání, potřeby a zájmy jedince.
 • Komplexní péče se realizuje v úzké spolupráci s ošetřujícím lékařem a ortoptickou sestrou, kteří indikují činnosti s ohledem na diagnózu dítěte.
Nadstandardní péče:
 • vyučující zajišťuje dětem logopedickou péči dle potřeby, dle možnosti režimu MŠ
 • během pobytu se žáci zapojují do mimoškolních aktivit – výtvarných soutěží, besídek, zpracování projektů apod.
 • děti se zúčastňují různých mimoškolních akcí (návštěva divadla, muzea apod.), které probíhají i mimo budovu léčebny, děti tak nejsou izolovány od běžného života a vrací se do kmenové MŠ s novými zážitky
 • během léčebného pobytu zhotovujeme pro každé dítě CD s fotografiemi jako vzpomínku na pobyt v MŠ při léčebně
Základní škola zajišťuje školní vzdělávání pro žáky základních i speciálních škol ve dvou třídách. Výuku zajišťují dvě učitelky se speciálně pedagogickým vzděláním. Výuka probíhá 4 vyučovací hodiny denně. Škola má některá specifika, která ji odlišují od ostatních škol.
 • Výuka je zaměřena na probrání a procvičení základního učiva, aby žák po návratu do kmenové školy mohl volně navázat na probírané učivo
 • Ve výuce se postupuje podle plánu učiva na dobu léčebného pobytu s ohledem na požadavky kmenové školy. Žák je vyučován dle učebnic z kmenové školy, je navázáno na právě probíranou látku v kmenové škole.
 • Je preferována individuální práce se žáky za použití speciálních metod a forem práce s přihlédnutím ke schopnostem, zdravotnímu stavu a stupni zrakovému postižení.
 • Je zajištěno vhodné pracovní prostředí s ohledem na diagnózu žáka, je vytvářeno příznivé psychoklima ve třídě.
 • Veškeré činnosti ve škole jsou realizovány v úzké spolupráci s ošetřujícím lékařem a ortoptickou sestrou, kteří indikují i používání speciálních pomůcek.
Nadstandardní péče:
 • vyučující poskytují žákům individuální logopedickou péči, dle možnosti režimu ZŠ
 • žáci mohou využívat školní počítačovou síť včetně internetu
 • žákům je umožněno cvičit hru na hudební nástroj, pokud navštěvují ZUŠ
 • žáci mohou pokračovat ve výuce cizího jazyka, i když ho nemají v kmenové škole jako povinný vyučovací předmět (zájmové kroužky apod.)
 • během pobytu se žáci zapojují do mimoškolních aktivit – výtvarných soutěží, besídek, zpracování projektů apod.
 • žáci se zúčastňují různých mimoškolních akcí (návštěva divadla, muzea apod.), které probíhají i mimo budovu léčebny, žáci tak nejsou izolováni od běžného života a vrací se do kmenové ZŠ s novými zážitky
 • během léčebného pobytu zhotovujeme pro každého žáka CD s fotografiemi jako vzpomínku na pobyt v ZŠ při léčebně
Pravidelně se opakující akce pro MŠ a ZŠ
 • návštěva divadla , koncertů (dle programové nabídky)
 • návštěva muzea, interaktivní výstavy apod. (dle programové nabídky)
 • návštěva ZOO (neprobíhá v zimním období)
 • návštěva knihovny
 • návštěva Hasičské záchranné stanice ve Dvoře Králové n.L.
 • dopoledne s prvky canysterapie (návštěva chovatelky psů)
 • beseda s příslušníky Městské police Dvůr Králové n.L.(neprobíhá v zimním období)
 • Vánoční dílna, Velikonoční dílna
 • Dětská revue (zábavný pořad p.Petráše)
 • Oslava dne dětí
 • Letní slavnost na závěr školního roku
 • Adventní koledování - apod.


více info a formuláře ke stažení – http://zsmsdlado.czNovinky - zajímavosti

MĚŘENÍ PLUSOPTIXEM
Měření provádí sestra Postupová každý 1.pátek v měsíci ( kromě července a srpna) v oční ambulanci při LZV v ulici Horova (1.patro nad Optika Hrubá) v době od 7-12 hodin, bez objednání, poplatek 150 Kč, t.č. 499 629 244. Doporučujeme si předem zavolat, při nemoci sestřičky měření odpadá.

TURNUSY 2021
05.01.2021-19.02.2021 (30.31.1)
22.02.2021-01.04.2021 (13.14.3)
06.04.2021-14.05.2021 (1.2.5.)
17.05.2021-02.07.2021 (5.6.6.)
03.07.2021-02.08.2021 dovolená
03.08.2021-17.09.2021 (3.4.5.9.)
20.09.2021-05.11.2021 (16.17.10.)
08.11.2021-22.12.2021 (4.5.12.)

(v závorce jsou velké návštěvy)
vzkazy, návštěvní kniha
Ochrana osobních údajů
Léčebna zrakových vad, Sladkovského 840, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Tel +fax: 499 320 197, E-mail : lzv.dk@tiscali.cz, Č.ú. 1303710389/0800