Tupozrakost se musí odhalit včas

Léčebna zrakových vad zakoupila PLUSOPTIX

Preventivni vyšetření zraku malých dětí je velmi důležité. Pomocí tohoto unikátního přístroje je možné orientačně vyšetřit malé děti i kojence. Vyšetrení je jednoduché, rychlé a šetrné, není třeba aplikovat oční kapky a je zcela bezkontaktní. Měření je prováděno z 1 metru, kdy dítě sedí na klíně jednoho z rodičů. Na prevenci se v současné době klade čím dál větší důraz, bohužel toto vyšetření pojišťovna zatím nehradí. Poplatek za vyšetření zraku činí 200 Kč.  


Léčebna zrakových vad byla založena v roce 1953 MUDr.Eduardem Drahanským,
který se stal průkopníkem československé ortoptiky.
Ortoptika je významnou součástí dětského očního lékařství. V současné době zajišťuje léčebna komplexní péči, tj. péči léčebnou, výchovnou i pedagogickou pro děti od 3-15 let. Součástí léčebny je i speciální mateřská a základní škola-více o škole na https://www.zsvesna.cz
Budova léčebny je v zástavbě blízko středu města, obklopená ze dvou stran velkou zahradou a vysokým živým plotem. Zahrada slouží k odpočinku a hrám dětí.
Léčebna je umístěna v třípodlažní budově, ve které jsou 3 třídy, 3 prostorné ložnice, izolace, inspekční pokoj, vyšetřovna lékaře, 3 vyšetřovny ortoptistek, 2 jídelny, kuchyňka pro přípravu a výdej stravy, koupelna, velká společenská místnost, kancelář, ředitelna, dílna.

Kapacita léčebny je 30 lůžek. Během roku se v léčebně odléčí okolo 200 dětí v 7 turnusech v délce 6-7 týdnů.

Provoz zajišťuje 20 pracovníků: 1 lékař, vrchní sestra, 3 ortoptistky, 5 výchovných sester, 2 pomocnice, údržbář, administrativní pracovnice, 2 učitelky ZŠ, 1 učitelka MŠ.  

Co léčíme

V naší léčebně léčíme šilhání (strabismus) a tupozrakost (amblyopie).
Šilháním je postiženo 4-6% dětské populace. Asi u 50% šilhajících najdeme i tupozrakost.  

Proč léčebna ?

TUPOZRAKOST je vada, která když se včas nepodchytí a neléčí, je v dospělém věku neléčitelná! Někteří rodiče podceňují péči o zdraví svých dětí a myslí si, že vše vyřeší operace, brýle či kontaktní čočky, ale neléčená tupozrakost nejde ničím odstranit a zůstává jednou provždy.
ŠILHÁNÍ není jen kosmetická vada , ale je vždy spojeno s poruchou jednoduchého binokulárního vidění. Jedinci s neléčeným šilháním a tupozrakostí mají zhoršené podmínky pro uplatnění v četných pracovních oborech, ve kterých je nutná dobrá zraková ostrost obou očí i dobré binokulární vidění. Problémy bude mít nejen lékař či vědec pracující s mikroskopem, ale v nedaleké budoucnosti i běžný pracovník v kanceláři, který nebude schopen používat např. 3D monitor, dále pracovník ve výškách , řidič, pilot...
Dobrá orientace v prostoru a dobrý odhad vzdálenosti jsou nutné např. i v kolektivních sportech...
V naší léčebně se snažíme při vyučování i volnočasových aktivitách veškerou činnost zaměřit na podporu léčení zrakových vad. Důsledně dbáme na správné nošení brýlí a okluzoru. Výchovné sestry zařazují do her tzv.cvičení „oko-ruka“-např.házení na cíl a „oko-noha“-např. chůze po čáře.

Výhodou pobytu v léčebně je skutečnost, že dítě je v odpoledních a dle potřeby v časných odpoledních hodinách v péči zdravotnických pracovníků (lékaři, ortoptistky, zdravotní sestry) a po skončení léčebných úkonů a ortoptických cvičení nepodléhá nemocničnímu režimu. Předškolní děti tedy tráví čas mezi léčebnými cvičeními a celý další zbytek dne v naší mateřské školce, žáci 1.-5. tříd mají v budově léčebny školní třídy s vyučujícími speciálními pedagogy. Všechny věkové kategorie našich pacientů mají možnost každodenních vycházek po okolí léčebny, do města, do ZOO, do divadla, kina apod. Léčebna má v areálu vlastní zahradu s bezpečným moderním hřištěm a v letních měsících také malý bazén. Sledování televizního Večerníčka nebo jiných vhodných pořadů pro děti, před spaním čtení pohádek na ložnici - to vše dotváří civilní nestresující klidné prostředí podobně jako na školce v přírodě nebo ve škole v přírodě nebo na prázdninovém táboře.